Jestliže se chystáte příští rok stavět vlastní rodinný dům, možná byste se měli zajímat, co je potřeba pro stavební povolení. Nemusíte se ničeho obávat, zvládne to opravdu každý. Je potřeba si však pořádně obalit nervy, a to z důvodu lítání po úřadech. Pokud máte stavební firmu, je dost velká šance, že se vám sami nabídnou a potřebné papíry vyřídí za vás. I přes to si myslíme, že není od věci znát alespoň základní informace, co se týče stavebního povolení. Přinejmenším v tom případě, kdy si vše vyřizujete sami.

Co je to stavební povolení?

I když možná většina z vás ví, co je to stavební povolení, není na škodu si to neustále opakovat. Jedná se o tzv. licenci, která umožňuje vlastníkovi provádět stavbu nebo stavební úpravy. Samozřejmě ne všeho, při vyřizování dostanete stavební povolení vždy podle toho, co se chystáte stavět. V České republice je nutností navštívit stavební úřad, který se následně rozhodne, zda vám bude stavební povolení schváleno či nikoliv. Se stavebním povolením počítejte, jak už bylo zmíněno také při stavebních úpravách, které zasahují do celkové konstrukce a nosnosti. V panelových bytech to například znamená, že budete-li bourat zeď, spadáte do kategorie, kdy je nutné si stavební povolení vyřídit. U stavebních prací potřebujete stavební povolení v případě, že jde o zastavěnou plochu větší než 150 m².

Co je to stavební povolení

Co je potřeba pro stavební povolení?

Ačkoliv se seznam povinných dokumentů může neustále měnit, připravili jsme pro vás v krátkých bodech papíry, které budete potřebovat. Připravte si dokumenty předem a buďte maximálně připraveni na to, co vás na úřadech čeká. Pří žádosti o stavební povolení už s největší pravděpodobností máte vlastní pozemek. Ke schválení tedy budete potřebovat doklad o vlastnictví pozemku. Pochopitelně jde o pozemek, na kterém se bude stavět. Dále si připravte výpis z katastru nemovitostí, který by neměl být starší tří měsíců. Co je potřeba pro stavební povolení v dalších bodech?

Pokračujeme v dokumentech

Následně přineste souhlas všech vlastníků sousedních pozemků a staveb. Na dokumentu musí být jasně viditelné jméno, datum narození a podpis. Nesnažte se v tomto bodě podvádět, protože byste stejně neuspěli. V neposledních krocích předložíte geodetické zaměření pozemku, měření radonu na pozemku a hydrogeologický průzkum. Na konci nesmíte zapomenout na kompletní projektovou dokumentaci.